Hjem |Kontakt | Imprint

Unsere Produktpartner

 

Solceller

Som hovedregel kan enhver hus- eller bygningsejer få installeret et solcelleanlæg. Det er også muligt at leje tagflader til installation af et solcelleanlæg. Som anlægsejer kan du finansiere dit anlæg ved hjælp af den tyske lov om vedvarende energi (EEG) og derudover generere et økonomisk overskud. Et solcelleanlæg er indbringende og fremtidsorienteret. Selv et lille tag kan generere overskud.

Vores ydelser :

Hvilke fordele medfører et solcelleanlæg?

Med et solcelleanlæg opnås flere forskellige fordele. Disse spænder fra den emissionsfri og miljøvenlige strøm til det lukrative afkast.
Hvis dit anlæg er tilsluttet til det lokale elnet, modtager du på grundlag af den tyske lov om vedvarende energi (EEG) en godtgørelse for hver tilført kilowatt-time i 20 år. Andre fordele ved solcelleanlæg:

Fordele ved bortforpagtning af egne tagflader:

Amortiseringen af et solcelleanlæg tager ca. 7-15 år. Amortiseringsperioden afhænger af indtægterne fra EEG, anskaffelsesomkostningerne og energi- udbyttet. Så snart anskaffelsesomkostningerne er afviklet ved hjælp af EEG, vil hver yderligere tilført kilowatt-time strøm være rent overskud for dig .

Erstatning ab Februar 2013

 

tagsystemer

Tagsystemer
fra 1 MWp til 10 MWp og Åben rumsystemer til 10 MWp (Ct/kWh)
Ibrugtagning

til 10 kWp
(Ct/kWh)

til 40 kWp
(Ct/kWh)
til 1 MWp
(Ct/kWh)
fra 01.02.2013
16,64
15,79
14,08
11,52
fra 01.03.2013
16,28
15,44
13,77
11,27
fra 01.04.2013
15,92
15,10
13,47
11,02
Degression fra 01.02. - 30.04.13 beløb til 2,2 %

Optimal orientering af solcellemoduler

Solcelleanlæg skal så vidt muligt vende mod syd. Hvis anlægget på grund af tagets eller fladens orientering vender mod sydvest eller sydøst, medfører dette kun et minimalt energitab. Et vigtigere forhold er solpanelernes hældningsvinkel. Panelernes hældningsvinkel skal være mellem 20° og 60°.
Om sommeren opnås et bedre udbytte, når solpanelerne har en lav hældningsvinkel. Om vinteren giver en større hældningsvinkel derimod et bedre energiudbytte .

Vi kommer gerne til et uforpligtende møde med dig på installationsstedet, så vi ud fra taget eller ejendommen kan udarbejde et individuelt tilbud. Vi ser frem til det!

             (klik for zoom)

Vi hjælper dig trin for trin med at realisere dit solenergiprojekt :

1. Briefing og tilbud:
I forbindelse med et person- ligt møde fastholdes tagets dimensioner, hældning og orientering. På grundlag af disse data udfærdiger vi et individuelt tilbud .

2. Samtale med skatter- ådgiver
På grund af de forskellige fradragsmuligheder, der findes for solcelleanlæg, kan en samtale med en skatterådgiver stærkt anbe- fales .

3. Finansieringsløsning
Vi hjælper dig med at udarbejde en individuel finansieringsløsning sammen med din bank og med at udfærdige låneansøgningen .

4. Afgivelse af ordre
Når de første tre trin er afviklet, ser vi frem til at modtage din ordre på installation af et solcelle- anlæg.

5. Installation og ibrug- tagning
Efter ganske kort tid er dit anlæg installeret og klar til brug. Efter en omfattende kontrol og godkendelse af anlægget tilslutter vi det til det regionale forsynings- selskabs net .

© 2018 Copyright by LICHTSTROM | Kontakt |Imprint
Solceller
solar rengoring
Eletrotechnologi
gaestebog
kontakt
Hjem